Regulamin portalu

 

 1. Możliwość licytowania oraz wystawiania gołębi na aukcje posiadają jedynie użytkownicy zarejestrowani.
 2. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.
 3. Wszelkie kwestie niejasne (usterki techniczne itp.) prosimy zgłaszać elektronicznie na adres email aukcje@zlotylot.pl lub pod numer telefonu 512-411-099.
 4. Na portalu aukcje gołębi są wystawiane bądź zgłaszane przez właścicieli oferowanych gołębi.
 5. Po zakończeniu aukcji kontaktowani są ze sobą kupujący i sprzedający.
 6. W sytuacjach wyjątkowych stroną finalizującą transakcje może być portal wwww.zlotylotaukcje.pl
 7. Po zakończeniu aukcji kupujący zobowiązuje się do kupna a sprzedający do sprzedaży za wylicytowaną kwotę.
 8. Sprzedający zobowiązany jest w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji uiścić opłatę prowizyjną.
 9. Prowizja wynosi 10% od kwoty sprzedaży.
 10. Odstąpienie od prowizji może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach które będą regulowane przez portal.
 11. Aukcja której kwota rozpoczęcia wynosi 1000zł lub więcej nie zakończona sprzedażą podlega stałej opłacie w wysokości 1% wystawionej kwoty.
 12. Brak sprzedaży gołębi do kwoty 1000zł nie podlega prowizji.
 13. Każda naliczona prowizja będzie kwitowana paragonem fiskalnym który będzie do odbioru w siedzibie firmy.
 14. Płatności mogą być regulowane poprzez:
  -przelew bankowy
  -płatność internetowa
  -przekaz pieniężny (pocztowy)
  -gotówka
 15. Brak uiszczenia prowizji w terminie będzie skutkowało naliczaniem odsetek oraz przekazaniem sprawy do odpowiednich organów.
 16. Portal zlotylotaukcje.pl jest miejscem zrzeszającym osoby sprzedające i kupujące.
 17. Na portalu wystawiane mogą być jedynie gołębie zdrowe w dobrej kondycji fizycznej oraz posiadające minimum kartę własności do czego sprzedający jest zobowiązany.
 18. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży gołębi zgodnych z opisem.
 19. Portal nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność wystawionych gołębi z opisem oraz za ich stan zdrowotny i kondycyjny.
 20. Wszelkie spory wyjaśniane są między sprzedającym a kupującym, portal nie jest stroną wyjaśniania konfliktów.
 21. Użytkownicy nie stosujący się do regulaminy będą blokowani a w ostateczności konta mogą zostać usunięte.
 22. Portal będzie dokładał wszelkich starań aby aukcje były promowane w celu osiągnięcia przez użytkowników satysfakcjonujących wyników finansowych.
 23. Aukcja zalicytowana w ostatnich dwóch minutach wydłuża czas trwania aukcji o 5 minut.
 24. Portal dołoży starań odnośnie terminu zakończenia oraz rozpoczęcia aukcji podanego przez użytkownika jednakże poprzez brak możliwości zakończenia dwóch aukcji o tym samym czasie administrator ustali najbliższy możliwy termin .